Mạng xã hội , Social Network

Chắc hẳn với các bạn tạo website video không xa lạ gì opensource ClipBucket, với các bạn chưa tìm hiểu về ClipBucket thì đây là một opensource để bạn tạo website và mạng xã hội chia sẻ clip, với các mẫu giao diện đẹp và có thể điều chỉnh giao diện giống Youtube. Bạn có thể dùng để tạo ra một mạng xã hội chia sẻ clip nhỏ hoặc làm kênh backlink cho kênh youtube và facebook của bạn.

Hướng dẫn tạo url tốt cho SEO và gắn Google Analytics khi dùng ClipBucket